Arshi

این سایت به منطور درسی علمی ساخته شده

Arshi

این سایت به منطور درسی علمی ساخته شده

۱ مطلب با موضوع «بانک سوال (پیام های آسمانی)» ثبت شده است

1- ازکدام آیه شریفه می توان فهمید که خداوند

همیشه همراه و مواظب ما است

.

الف) أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

        

 ب) هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ 

         

  ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ یَنصُرْ‌کُمْ


د) إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ


2-کدام آیه نشانه می دهدکه سپاسگزاری از 

خداوند باعث افزایش نعمت ها می شود.

 

الف) لَئِن شَکَرْ‌تُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ  

     

 ب) هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ           


 ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ یَنصُرْ‌کُمْ 


 د) إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ 


 3- آیه« لَئِن شَکَرْ‌تُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ »باکدام بیت شعر هماهنگ است.  الف) تاتوانی می گریز از یار بد//یاربد بدتر بُود از مار بدب)

مورچگان راچوبوداتفاق// شیرژیان رابدرانندپوست 


 ج) دوست آن است که گیرد

 دست دوست//درپریشان حالی


ودرماندگید) شکرنعمت نعمتت افزون کند

 // کفرنعمت ازکفت بیرون کند 


 4-[هرکجا باشید او باشماست]معنی ویا مفهوم کدام آیه است. 


 الف) أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 

      

  ب) هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ

   
 

ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ یَنصُرْ‌کُمْ 


 

د) إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ 


 5- منظور از( معقبات )در آیه روبرو چه کسانی هستند.

Arshia Re
۰۹ آذر ۹۴ ، ۱۸:۳۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱ نظر